หน้าหลัก (Home) || ตารางสถานะห้อง (Booking Room Status) || สมัครสมาชิก (Register) || คู่มือการใช้งาน (User Manual)
Login Discussion Online
Username Login
Password Login
  Forget password ? || Register
 
::: Poll :::
ท่านได้รับความสะดวกสบายจากการใช้ระบบฯ มากน้อยเพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่สะดวกเลย
ข้อตกลงในการใช้ระบบจองห้อง


1. กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ หากไม่สำเร็จ ให้คลิกที่ลิ้ง Register

2. ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องของอาคารวิทยบริการ ชั้น 2 และ ชั้น 4
    วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.

3. ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องของอาคารวิทยบริการ ชั้น 3
    วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.

4. ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น)     วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

5. เมื่อถึงเวลาใช้ห้องแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับกุญแจภายใน 15 นาที มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ห้องของท่าน

6. โปรดรักษาเวลา เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานห้องแล้วกรุณาส่งกุญแจคืนเจ้าหน้าที่

7. ไม่อนุญาตใช้ห้องในการหารายได้ ทุกกรณี

8. งดให้บริการสำหรับนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ